Отбелязан е ръст на строителството през юни
Ръст от 2,6% през юни е регистриран в сектор „Строителство” в сравнение с предходния месец май, сочат данните на Националния статистически институт. Строителната продукция е нараснала с 1,5 на сто спрямо същия месец на миналата 2014 г. През юни индексът на произведената строителна продукция е над нивото на предходния месец като продукцията от гражданското/инженерното строителство се увеличава с 3,6%, а при сградното строителство увеличението е 1,7 на сто.

Положителният темп при гражданското/инженерното строителство определя ръста на годишната база на строителната продукция. Неговият ръст за година е 9,4%, докато сградното строителство бележи спад от 5,4 на сто.
Всичко това налага изводът, че изграждането на инфраструктурни обекти определя нивото на строителната продукция в страната. Увеличението на сградното строителство през юни се дължи основно на активизиране на изграждането на нови жилища.

Domaza - Недвижими имоти

По-стари новини
10/08/2015 09:36:39Държавата предоставя на общини атрактивни терени
Правителството одобри решение за замяна на 2223 дка поземлени имоти в горски територии, частна държавна собственост, с 3866 дка терени, собственост на община Русе, съобщават от пресцентъра на Министерски съвет. Този акт ще подпомогне създаването на крайградски зони за отдих и развлечения в дунавската община. Предвижда ...
10/08/2015 09:18:32Варна е областта с най-много пуснати сгради в експлоатация през второто тримесечие на 2015г.
Според предварителни данни на НСИ броят на новите жилищни сгради, въведени в експлоатация от април до юни 2015г. са 497. Приблизително  4 пъти повече са новопостроените жилища в тях – 1970. Спрямо същия период  за миналата година жилищните сгради са били със 131 по-малко, а жилищата в тях - с 1 082. ...
06/08/2015 17:20:3415 млрд. долара годишно влагат в недвижими имоти в чужбина
Инвеститори от Близкия изток ще вложат около 15 млрд. долара за една година в недвижими имоти в чужбина, като САЩ ще бъде страната, която ще е на фокус. Това сочат прогнозите на консултантската компания CBRE Group, цитирани от World Property Journal. Един от най-важните източници на капитал на пазара на имоти в свет...
04/08/2015 10:20:30НСИ отчита ръст на строителството на нови сгради
С 18,8% са се увеличили издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в България през второто тримесечие на годината спрямо предходните три месеца, отчита Националния статистически институт. Според данните на статистиката в периода са издадени разрешителни за строеж на 1 140 жилищни сгради с 3 455 жилища в т...
31/07/2015 11:27:07Правителството предоставя имоти на общини
С решение на Министерски съвет са променени от публична в частна държавна собственост седем военни имота с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната и Българската армия, съобщават от правителствената пресслужба. Част от имотите се намират във Варна (поземлен имот с площ 174 430 кв. м. и застроени в него 27 ...