От какво да се пазят клиентите при сделки с недвижими имоти за продан в София?

недвижими имоти за продан в софияВ резултат от кризата и лошите ипотечни заеми, пазарния дял на недвижими имоти за продан в София е висок. На пръв поглед обявите изглеждат примамливи и изгодни, но съвета към всеки потенциален купувач е да се запознае добре с процедурата по придобиване на недвижимо имущество чрез търг.

От какво да се пазим и за какво да внимаваме:

1.Всеки обявен ипотекиран имот за продан в София може да носи със себе си и допълнителни товари под формата на възбрана върху имота, договор за наем или запазено пожизнено право на ползване. Ролята на съдебния изпълнител е да освободи имота както от ипотека, така и от тези евентуални тежести.
2.Риска да се появят трети заинтересовани лица, които да предявят претенции към имота се намалява от банковите проверки преди отпускането на ипотечен кредит, както и от тези на съдия-изпълнителя, но все пак той съществува.
3.Четете внимателно. Обявите на имоти в София за продан съдържат достатъчно подробна информация за имота, за собственика, за съдия-изпълнителя и за началната тръжна цена.
4.Не разчитайте, че ако сте харесали даден недвижим имот в София за продан, той непременно ще бъде Ваш. Както при всеки друг търг, така и при публичната продан може да има конкуренция. Допустимо е друг кандидат с по-голяма финансова възможност да предложи сума по-висока от Вашата.
5.Началната цена може да е изгодна, но все пак е начална. Няма гаранция, че в резултат от наддаването крайната цена няма да надмине очакванията Ви.
6.Сделката не приключва с финала на търга. Вдигането на ипотеката може да Ви излезе солено. Ако кредитора или банката получат сума, много по-малка от пазарната, която не отговаря на изискванията им, могат да откажат вдигането на ипотеката. Така Вие ще се принудите да поемете разходите по вдигането и.
7.Ако продавачът влезе в производство по несъстоятелност, сделката може да бъде обявена за недействителна.
8.Като купувач, Вие се въвеждате във владение на имота от съдебния изпълнител въз основа на влязлото в сила постановление за възлагане. Възможно, обаче, е забавяне на това Ваше право, ако длъжника реши да оспорва съдебното решение.
9.Цената може и да е минимална, но трябва да имате парите накуп. Задължително условие при публичната продан е цялата стойност на имота да се внесе наведнъж и в рамките на краткия срок от седем дена.
10.Публичната продан се определя като „едностранен властнически акт“, който не може да бъде развален поради евикция или наличие на скрити недостатъци. За сметка на това, може да се обжалва и отменени като властнически акт.
 

 

Подобни статии от други сайтове
05/04/2016 Каква е разликата между покупката на имоти от свободния пазар и покупката на недвижими имоти за продан в София?
Бързата продажба е това, което отличава публичните от обикновените сделки. Масовизирането на търговете с недвижими имоти за продан в София доведе и до съкращаване на времето, което отнемат процедурите по публична продажба. Въпреки натовареността на Софийския градски и окръжен съд, всеки задължен дебитор трябва да е ...
12/12/2017 Недвижими имоти за продан в София: съвети от експерти
Какво да знаем за недвижими имоти за продан в София   При избора на жилище купувачите преди всичко преценяват потребителските характеристики на имота, посочени в обявата. Сред тях са площта на имота, качеството на сградата, локацията, етажността, изложението, гледката през прозореца, близостта до метрото и т.н...
05/04/2016 Участници в тръжния пазар на недвижими имоти за продан в София
В днешно време търговете на недвижими имоти за продан в София се утвърждават като нов метод за продажба, от който се възползват все повече потребители. Тръжните процедури се открояват като съвременен динамичен процес на имотния пазар. Една от причините за популяризирането на публичната продан е кредитната задлъжняло...
05/04/2016 Рисково ли е рефинансирането на кредит, за да избегнем обявяването на нашите недвижими имоти за продан в София?
Пазарната стагнация в столицата и ниските цени на имоти може да изглеждат като добра причина за теглене на ипотечен кредит и инвестиране в покупка на жилище. Ниските доходи на домакинствата, обаче, често ги поставят в ситуация на безизходица, риск от принудително отнемане и обявяване на техните недвижими имоти за пр...
05/04/2016 Заблуди при покупката на недвижими имоти за продан в София
Голяма част от клиентите избягват покупката на имоти в София за продан, въпреки изгодната цена, водени от предубеждения и опасения, голяма част от които се дължат на лоша осведоменост и често се оказват безпочвени. В публичното пространство свободно може да се намери информация относно принудителното отнемане на...
Подобни статии от този сайт