Как да се предпазим от некоректни наематели при отдаване на недвижими имоти в София под наем?

недвижими имоти в софия под наемЕдин от основните проблеми, с които може да се сблъска всеки наемодател, който е решил да инвестира в отдаване на недвижими имоти в София под наем, е попадането на некоректни наематели. Съществува реална опасност временно настанените под наем лица да откажат да напуснат апартамента, да не го стопанисват добре, да се изнесат, оставяйки неплатени сметки, да не изпълняват регулярно месечните си наемни задължения или да закъсняват редовно с плащането им. Възможно е и пребиваването на повече от регламентирания брой лица без знанието и разрешението на собственика.

В тези ситуации, от законова гледна точка, ощетени са наемодателите, поради тромавата процедура и липсата на навременни мерки за бързо извеждане на ползвателите. Техните права са защитени. Ако бъдат изгонени без да получат гаранционния си депозит, могат да предявят претенции по съдебен ред. По закон, на собствениците се забранява сами да предприемат мерки по принудително изхвърляне на пребиваващите в имота им лица.

Един от най-съществените моменти, чрез който да се предпазят от спекулации притежателите на имот в София под наем, са включените клаузи в договора за наем. В тях трябва да е установено какви ще са начините за плащане и санкциите при закъснение или неизпълняване на поетите задължения. Друг важен момент е да се направи опис на предоставеното имущество и да се изведе на преден план наказателната отговорност на наемателя при повреждането, унищожаването или кражбата му.  

Във форумите се срещат препоръки на собственици на имоти, които вече са се сблъскали с казуса "лош наемател". Те съветват всеки притежател на имоти под наем в София, преди да стигне до саморазправа или съдебна намеса, да опита да разреши проблема миролюбиво. Например, при закъснение за плащане на месечни вноски се прави устно предупреждение. Ако то е без резултат, се преминава към писмено предизвестие, в което е описано нарушението. Писмената форма може да изиграе важна доказателствена роля. Необходимо е всеки един от ползвателите на имота да бъде предизвестен. В плюс за собствениците е, ако с подписването на договора, наемателите предварително са попълнили формуляр по образец, чрез който в определен срок се задължават да заплатят дължимото или да напуснат. По договор този период може да бъде от 7 до 30 дена.

Когато нарушението касае оплаквания от страна на съседи за високи нива на шум или се отнася за поведението на наемателя, към него трябва да се отправи покана, съдържаща текста „последно предупреждение за промяна н поведението”. При тежки провинения като употреба или продажба на наркотични вещества или проява на сила срещу други лица, може директно да се пристъпи към процес по изселване. Поради неговата правна специфика и с оглед излизането от ситуация по възможно най-благоприятен начин за притежателя на недвижими имоти в София под наем, е нужна консултация със специалист.

Във всеки един от случаите е важно да се подходи деликатно, за да не се предизвика гнева на наемателите, които могат да съсипят имуществото. Една от предприетите мерки е инициативата на Етажната съсобственост, чрез която с общо решение на живущите, може да се стартира процедура по изселване.

Подобни статии от други сайтове
05/04/2016 Проблемът с укриване на доходи от недвижими имоти в София под наем
Наред с некоректните наематели, често срещани са и нелоялните собственици на недвижими имоти в София под наем, които масово прикриват доходи. Установено е, че паричните възнаграждения от имущество под наем са най-лесни за укриване, особено при физическите лица. Когато ползвателят не е юридическо лице, той не деклари...
05/04/2016 Цените на недвижими имоти в София под наем
Цените на недвижими имоти в София под наем запазват относително стабилни стойности, поради големия интерес на гражданите към образование и кариерно развитие в столицата. Специалистите отчитат, че с всяка изминала година броя на населението и се увеличава с 40 до 50 хил. души. Високата гъстота и вътрешна миграция, на...
05/04/2016 Предлагането на търговски площи на пазара за недвижими имоти в София под наем
Анализатори отчитат увеличаване на предлагането на търговски площи на пазара за недвижими имоти в София под наем. Предвижда се нарастване на обема инвестиции в бизнес сектора, което ще стимулира отдаването на търговски помещения. В търговските центрове за изминалата година, цените поддържаха средно равнище от 27 евр...
17/03/2015 Търговските площи са сред търсените недвижими имоти в София под наем
Сред най-търсените недвижими имоти в София под наем са търговските площи. Търговията е дала тласък на развитието на града още в древността. Стратегическото му местоположение го определя като предпочитано място, а добрите транспортни връзки правят достъпа удобен. Още в миналото замогнали се търговци избират София, за...
17/03/2015 Запазва се търсенето на недвижими имоти в София под наем
Пазарът на недвижими имоти в София под наем е добре развит. Интересът към столицата е от много години. Стратегическото й разположение е привличало още в древността различни народи. В съвременния град периодично се заселват няколко десетки хиляди от страната и чужбина. Малка част от тях имат възможност веднага да зак...
Подобни статии от този сайт