Как ще се отрази въвеждането на нормативна база в бранша с недвижими имоти в София от строител?

недвижими имоти в софия от строителЗаконовите проблеми при строителното предприемачество влияят негативно върху търсенето на недвижими имоти в София от строител. За да се наложи правен контрол върху дейността на строителите, трябва да се направят корекции и изменения в Закона за устройство на територията. Депутати предлагат и разработването от специалисти на ландшафтноустройствени планове, с които строителните обекти да се въвеждат в съответствие.   

Нормативната база има за цел да наложи методи за разграничаване на строителните спекуланти от легалните фирми, които понякога също фалират, но в резултат от поемане на рискови инвестиции.  Една от основните насоки е да се съкрати срока на предварителните договори и да се въведе електронна база от данни, в която тези договори да се регистрират, за да има отчетност на сделките с имоти от строител в София. Това ще намали далаверите с продажба на един и същ обект на няколко купувача.

Друг проблем, изискващ разрешаване е този с идеалните части и местата за паркиране при продажба на недвижимо имущество. Трябва да се предприемат и санкции за строители, които не изплащат заплати на работниците си или на подизпълнителите, участващи в конструирането на обекта. Стремежа е да се минимизира междуфирмената задлъжнялост и да се установят принципи на взаимноизгодно сътрудничество. 

За да се спазват нормативните изисквания по отношение на материали, начин на конструкция, ВиК и електроинсталации, топло- и хидроизолация, наказанията трябва да бъдат пропорционални на нарушенията от страна строителите. Установяването на глоби ще ограничи риска от аварии при нерегламентирани преустройства и надстрояване без разрешение. Този проблем е особено актуален при едропанелното строителство, където конструкциите са носещи и дори при слаба сеизмична активност има риск от срутване.

Следването на задължителни нормативи ще възобнови доверието на столичани в строителните агенции и ще увеличи броя клиенти, които предпочитат недвижим имот в София от строител, поради по-добрите условия и техника на стоеж. Новите сгради ще притежават паспорти, в които ще фигурира и показателя енергийна ефективност.

Промените в закона и установяването на норми и правила за строителство трябва да имат стимулиращ ефект не само върху купувачите на даден имот в София от строител, но и да насърчават строителните компании да работят качествено и ефективно, максимизирайки както работата, така и печалбата си.

Подобни статии от други сайтове
05/04/2016 Спад на въведените в експлоатация недвижими имоти в София от строител, поради ограниченията за издаване на разрешителни за строеж
Експертите от Националния статистически институт отчитат спад на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради, което влияе негативно върху предлагането на недвижими имоти в София от строител. Столицата се нарежда на четвърто място по брой издадени разрешителни след Пловдив, Варна и Бургас.    Пр...
18/05/2017 Сделките с недвижими имоти в София от строител растат
Защо се купуват повече недвижими имоти в София от строител Рекорден брой сделки с жилища в столицата отчете статистиката за миналата година. Продажбите са нараснали с 8,6% на годишна база, а покупките с ипотека са се увеличили с 23,6%. Сериозно е и активизирането на новото строителство. В едно с това се расте и броя...
05/04/2016 Стар апартамент или нов недвижим имот в София от строител
Пред всеки клиент стои въпроса дали да инвестира в нов имот в София от строител или да предпочете старо жилище на по-евтина цена.   Предимства на новото строителство: 1. Изборът на недвижими имоти в София от строител, който е наложен и известен на пазара гарантира добро качество на строеж, въз основ...
05/04/2016 „За“ и „Против“ покупка на недвижими имоти в София от строител
Покупката на недвижими имоти в София от строител е целесъобразна и обоснована, когато внимателно се поставят на кантар плюсовете и минусите, ползите и недостатъците при сделки „на зелено“. Положителни страни на офертите за имот в София от строител: 1. Продажната цена, когато сградата все още е в ...
05/04/2016 Дейностите на строителя преди продажба на недвижими имоти в София „на зелено“
Продажбата на недвижими имоти в София от строител, които все още са в проект на реализация, включва вземане на важни решения и извършване на разнообразни дейности с оглед постигане на законосъобразност чрез спазване на нормативни изисквания и стандарти за качество. Преди да излезе на пазара с оферта за имот в Со...
Подобни статии от този сайт