Възможности за намаляване административната тежест за общините обсъдени от МРРБ и НСОРБ
Възможности за намаляване на административната тежест за общините и съвместни приоритети са обсъдени на среща на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) с Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), проведена на 12.07.2017г., информира официалният министерски сайт. Участие в срещата са взели министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, заместник-министрите Деница Николова, Малина Крумова и Валентин Йовев, началникът на кабинета Мая Никовска и изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър Михаил Киров.
 
За увеличаване използването на кадастралните услуги, които са безплатни за общините за техни производства, е призовал министър Нанков, като е подчертал, че заявления за услугата могат да се подават електронно, а документите могат да се получават на предварително посочен от заявителя адрес. По отношение на документите за кандидатстване на общините с проектни предложения по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, с цел да се намали необходимото за бенефициентите време, е възприет декларативен принцип и отчитане по електронен път, като комуникацията е сходна и по отношение на Програмите за териториално сътрудничество, е пояснила заместник-министър Николова. Търсят се възможности и за оптимизиране на процеса по предоставяне държавни имоти на общините, в т.ч. за оптимизиране обработката на документи, с цел съкращаване на сроковете.
 
В хода на срещата е представено и изпълнението на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020. В рамките на настоящия месец се очаква информация относно решението на Комитета за наблюдение за наддоговаряне на ресурса по процедурата за образователна инфраструктура, е заявил министър Нанков. Очаква се информация и за провеждането на тръжните процедури по проектите за енергийна ефективност по Приоритетна ос 2 на Програмата, за да се прецени как ще се инвестира освободения финансов ресурс.
 
В отрасъл „ВиК“ предстоят промени в правилата и въвеждане на общи принципи за регионално планиране на инвестициите, които да се съгласуват с ВиК асоциациите и да се отразяват в бизнес-плановете на операторите, разработва се и стратегия за финансиране нуждите на отрасъла, консолидация и солидарност на дружествата, е информирала заместник-министър Малина Крумова. Предстои също опростяване на правилата и процеса на проверка на финансирането по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, като до края на лятото ще бъдат подготвени типови документи, касаещи нейното изпълнение.
 
Във връзка с предстоящото през септември т.г. заседание на Съвета по децентрализация на държавното управление, от НСОРБ е предложено актуализиране на програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация за периода 2016-2019г. В хода на срещата са коментирани и приоритетите в сферата на териториалното сближаване и градската политика на триото Естония-България-Австрия, което ще  председателства Съвета на ЕС от 01.07.2017г. до 31.12.2018г.

Domaza - Недвижими имоти

По-стари новини
13/07/2017 14:55:16Представят предварително проекта за Подробен устройствен план на Борисовата градина
Предварително представяне на проекта за Подробен устройствен план (ПУП) на парк „Борисова градина” в София е организирано от Направление „Архитектура и градоустройство” на Столична община, със съдействието на Съюза на архитектите в България, информира официалният общински портал. Представянето н...
12/07/2017 12:35:10Информация за дейността на местата за настаняване през май 2017 година е публикувана на сайта на Националния статистически институт (НСИ)
Информация за дейността на местата за настаняване през май 2017 година е публикувана на сайта на Националния статистически институт (НСИ). Според публикуваните данни през май 2017г. в България са функционирали общо 2 240 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно ...
12/07/2017 12:17:59НСИ ще изпълнява проект по реализиране на дейностите „Показатели за продажбите на недвижими имоти“
Националният статистически институт (НСИ) започва изпълнението на проект за реализиране на дейностите „Статистика на цените - методологични и практически подобрения и усъвършенствания“ и „Показатели за продажбите на недвижими имоти“, информира официалният сайт на института. Изпълнението на проек...
12/07/2017 11:48:46Срокът за обсъждане на проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за туризма е удължен
Срокът за обсъждане на проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за туризма е удължен до 30.09.2017 г., информира Порталът за обществени консултации към Министерския съвет. Процедурата за публично обсъждане е открита на 06.07.2017 г. и ще приключи на 30.09.2017 г., като в този срок становища по законопроект...
12/07/2017 11:38:52Отворена е регистрацията за участие във Фестивала на градовете от 3 до 5 октомври 2017-та в столицата на Естония Талин
Отворена е регистрацията за участие във Фестивала на градовете, който ще се проведе от 3 до 5 октомври тази година в столицата на Естония - град Талин, информира официалният сайт на Националнто сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Форумът ще се проведе в рамките на Програма „УРБАКТ“ на ЕС, ко...